OPIS EDUKACIJA

razvojna raketa LISTOPAD 2023.

na svakom vas planetu čekaju jedan ili više predavača sa svojom temom

Mora li profesionalno usavršavanje biti imperativ koji stvara osjećaj obveze ili može biti i jest proces izgradnje autentičnog i kompetentnog profesionalnog identiteta koji nam daje samopouzdanje, osjećaj pripadnosti i postignuća?

Vedrana Domaćinović Pičuljan

Vedrana Domaćinović Pičuljan završila je pedagogiju i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Zaposlena je kao stručni suradnik pedagog u Dječjem vrtiću Pahuljica, Rab. Napredovala je u zvanje mentora 2018. godine. Od 2010. aktivno vodi Rastimo zajedno programe za roditelje te je kao dio autorskog tima 2019. sudjelovala u kreiranju radionica za Klub očeva Rastimo zajedno. Tijekom svog radnog staža sudjelovala je u praćenju više od dvadeset pripravnika. 

Više o edukaciji

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika nužan je instrument osiguravanja kvalitetnog odgojno-obrazovnog okruženja za poticanje dječjeg razvoja. Osnaživanje profesionalnih kompetencija stručnjaka, osim što omogućuje unapređenje svih dimenzija odgojno-obrazovnog rada, doprinosi i osjećaju profesionalnog i osobnog zadovoljstva u radu.

SADRŽAJ EDUKACIJE:

Profesionalno usavršavanje – termin, što kaže zakon, zbog čega je važno i potrebno

Oblici profesionalnog usavršavanja:
(1) U ustanovi – tko ga kreira, na temelju čega, koja je uloga odgajatelja, a koja stručnih suradnika.
Modaliteti stručnog usavršavanja (predavanje, radionica, ciklusi predavanja ili radionica,  gostujući predavači, osobni resursi u vrtiću, zajednice učenja, refleksivni prkatikumi...).
(2) Izvan ustanove – koje su mogućnosti.
(3) osobno profesionalno usavršavanje – osobna odgovornost za vlastito profesionalno usavršavanje.

Napredovanje u zvanje
– pravilnik,
- kako to izgleda u praksi – proces prikupljanja bodova, vođenje mape prof. razvoja, slanje prijedloga za napredovanje u zvanje, dolazak savjetnice na uvid u rad,
– kako cijeli proces izgleda u slučaju odgajatelja i u slučaju stručnog suradnika.


Uloga pojedinca u procesu profesionalnog usavršavanja
– motivacija, potreba, nužnost

Dobra radna atmosfera, otvorenija komunikacija s kolegicama i osjećaj poštovanja ono je što svaki odgojitelj želi u svom vrtiću. S druge strane koliko vrtića ulaže u razvoj istoga? To nije nešto što dolazi samo od sebe i vrijeme je da Team Building bude praksa u dječjim vrtićima. Na ovoj edukaciji saznaj koju važnost tim ima za tebe, zašto je vrtićima potreban Team Building i poslušaj iskustva odgojiteljica koje su ga isprobale.

Ana-Marija Nikolić i Ivana Vladušić

Ana-Marija je magistra pedagogije i strast joj je provođenjem edukacija za stručnjake u vrtićima, a Ivana je magistra ranog i predškolskog odgoja i edukantica psihoterapije te fokus stavlja na individualni rad s djecom i odraslima koji žele unaprijediti svoju kvalitetu života. Sav njihov rad i sadržaji nastaju u centru Zagrljaj koji je idealno mjesto za učenje o odgoju, sebi i drugima.

Ivana Vladušić je magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te edukantica dječje psihoterapije (pravci terapija igrom i transakcijska analiza) u superviziji. Već dulje vrijeme radi individualno s djecom i roditeljima te im pomaže u nošenju s teškim i izazovnim situacijama nakreativni način (izražavanje kroz pokret i likovne tehnike). Voli slikati, putovati, trčati, igrati se i glumiti.

Zagrljaj - CENTAR ZA SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ DJECE I OBITELJI

Više o edukaciji

Dobra radna atmosfera, otvorenija komunikacija s kolegicama i osjećaj poštovanja ono je što svaki odgojitelj želi u svom vrtiću. S druge strane koliko vrtića ulaže u razvoj istoga? To nije nešto što dolazi samo od sebe i vrijeme je da Team Building bude praksa u dječjim vrtićima. Na ovoj edukaciji saznaj koju važnost tim ima za tebe, zašto je vrtićima potreban Team Building i poslušaj iskustva odgojiteljica koje su ga isprobale.

Polaznici će naučiti što im je potrebno da bi se osjećali dobro u timu, koje koristi za odgojitelje ima Team Building i kojim vrstama aktivnosti mogu jačati tim.

SADRŽAJ EDUKACIJE:
- Dobrobiti timske suradnje
- Kako graditi dobar tim
- Zašto je vrtićima potreban Team Building?
- Iskustva Team Buildinga u centru Zagrljaj

Na planetu Zemlji upoznat ćemo se sa svim prednostima profesionalne razvojne mape. Profesionalna razvojna mapa je alat koji pomaže odgojitelju da dokumentira svoje znanje, vještine i sposobnosti u svom profesionalnom razvoju.

Sanja Sajko

Sanja Sajko je odgojitelj savjetnik u Dječjem vrtiću Remetinec u Zagrebu. Ujedno je i Wakelet ambasador, Book creator certified autor i MIE (Microsoft innovative educator). Usavršavanje u ovom području je cjeloživotni proces koji se zasniva na osobnim interesima, a Sanja nastoji novostečena znanja implementirati u svoj rad te pronalaziti nove načine upotrebe različitih digitalnih alata koji joj pomažu u praksi.

Više o edukaiji

Profesionalna razvojna mapa je alat koji pomaže odgojitelju da dokumentira svoje znanje, vještine i sposobnosti u svom profesionalnom razvoju. Pomoću nje moguće je pratiti napredak, postavljati ciljeve i planirati aktivnosti. Ona je, također, dokaz stručnosti i kvalitete rada. Razvojnu mapu moguće je mijenjati i nadopunjavati tijekom zadanog razdoblja. Kroz edukaciju upoznat ću odgojitelje s mojim načinom izrade profesionalne mape u digitalnom obliku, kako ju kreirati i kako nadopunjavati.

SADRŽAJ EDUKACIJE:

- Što je mapa profesionalnog razvoja (upoznavanje s pojmom profesionalne mape i razlozima korištenja u radu odgojitelja)
- Početak izrade mape - postavljanje ciljeva (analiza trenutnog stanja, osvještavanje dobrih i loših strana, određivanje vizije i smjera profesionalnog napretka)
- Sadržaj mape (resursi koje koristimo kako bismo kreirali jednu mapu)
- Alati za izradu digitalne mape (upoznavanje s vlastitim iskustvom izrade digitalne mape: virtualni alati: Wakelet, Padlet, Google Site)

Cjeloživotno obrazovanje sviju, a osobito odgojno-obrazovnih djelatnika, jedno je od vodećih pitanja u svim zemljama diljem svijeta. U ovom izlaganju bit će prikazani rezultati istraživanja čiji cilj je bio ispitati iskustva i stavove stručnih suradnika pedagoga o online stručnom usavršavanju te njihovu spremnost i motivaciju za sudjelovanje u istom.

Tamara Škrinjar

Tamara Škrinjar rođena je 10.3.2000. u Zagrebu, a živi u malom gradu Pregradi u Zagorju. Završila je studij jednopredmetne pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2023. godine čime je stekla titulu magistra pedagogije. Tijekom studija bila je predsjednica Kluba studenata pedagogije FFZG, a dobitnica je i nagrade za izvrsnost na preddiplomskom studiju te nagrade „Franjo Marković“ za iznimna postignuća studenata. Kao studentica, bila je dio tima KoHo pedagogije, a trenutno je pripravnica u OŠ Janka Leskovara u Pregradi. U slobodno vrijeme voli oslikavati terakota teglice za cvijeće, slušati glazbu i družiti se s obitelji i prijateljima.

Više o edukaciji

Cjeloživotno obrazovanje sviju, a osobito odgojno-obrazovnih djelatnika, jedno je od vodećih pitanja u svim zemljama diljem svijeta. Suvremeno doba i ubrzane tehnološke promjene dvije su društvene činjenice s kojima se suočava moderno društvo i razlog zbog kojeg se javlja potreba za intelektualnim razvojem društva. Posljednja dva desetljeća sve se više ističe važnost online oblika učenja uslijed napretka informacijsko-komunikacijske tehnologije te širenja dostupnosti iste.

Važna značajka online stručnog usavršavanja jest ta da prilike za učenje posredstvom tehnologije mogu biti dostupne bilo kada i bilo gdje. Ipak, unatoč sve većoj dostupnosti online stručnog usavršavanja, ne znači da se nužno radi o kvalitetnom sadržaju, a postavlja se i pitanje koliko su stručni suradnici pedagozi uopće upoznati s ponudom istog. 

U ovom izlaganju bit će prikazani rezultati istraživanja čiji cilj je bio ispitati iskustva i stavove stručnih suradnika pedagoga o online stručnom usavršavanju te njihovu spremnost i motivaciju za sudjelovanje u istom. 

Kao veliki umovi današnjice, moramo se usavršavati kako bismo bili spremni voditi mlade umove sutrašnjice na njihovom putu učenja, rasta i razvoja. Upravo iz tog razloga, krenimo zajedno u avanturu zvanu (online) stručno usavršavanje!

Zajednice za učenje na mreži virtualni su prostori gdje se pojedinci sa zajedničkim interesima ili ciljevima okupljaju kako bi učili i surađivali. Ove zajednice pružaju interaktivnu platformu za studente, edukatore i stručnjake za sudjelovanje u raspravama, razmjenu znanja i podršku u međusobnim putovanjima prema učenju.

Valentina Koprivnjak

Moje ime je Valentina Koprivnjak. Odgojitelj sam mentor i radim u Dječjem vrtiću Maslačak u Krapinskim Toplicama. Proučavam alternativne pedagogije, završila sam Montessori edukaciju, te se trudim elemente iz različitih pedagogija, koje smatram izuzetnim i korisnim, implementirati u svakodnevnom radu s djecom.
Završila sam edukaciju Senzorne integracije na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, koja mi je otvorila jedan uvid u svijet djece i roditelja s posebnim potrebama. Od izuzetne važnosti smatram povezivanje i međusobnu suradnju odgojitelja i ljudi unutar predškolske struke, kao nemjerljiv alat za prenošenje znanja i iskustva, te promišljanja o praksi. Upravo s toga angažirana sam i aktivna na raznim konferencijama gdje volim pripovijedati o projektnom radu i istraživanjima koja provodim u skupini gdje radim.
Otvorena sam i prema raznim online alatima za učenje, pa sam tako i administrator grupe „Odgojitelji predškolske djece“, jedne male zajednice, stručnjaka pedagoškog smjera od 12600 članova.

Više o edukaciji

Zajednice za učenje na mreži virtualni su prostori gdje se pojedinci sa zajedničkim interesima ili ciljevima okupljaju kako bi učili i surađivali. Ove zajednice pružaju interaktivnu platformu za studente, edukatore i stručnjake za sudjelovanje u raspravama, razmjenu znanja i podršku u međusobnim putovanjima prema učenju. Profesionalno umrežavanje putem online zajednice za učenje ključno je za rast karijere, širenje znanja i izgradnju značajnih odnosa. Aktivnim uključivanjem i njegovanjem odnosa unutar online zajednica, dobiva se mnoštvo prilika i doprinosi se profesionalnom razvoju. Facebook platforma se doista može koristiti kao alat za učenje, nudeći razne značajke i funkcije koje olakšavaju angažman u obrazovanju i dijeljenje znanja. Društvene mreže mogu poslužiti kao moćni alati za stvaranje i uključivanje u online zajednice učenja, povezivanje pojedinaca i promicanje cjeloživotnog učenja.

SADRŽAJ EDUKACIJE:

Što su online zajednice učenja
- Općenito o online zajednicama
- Svrha online zajednica

Profesionalno umrežavanje
- Zašto je važno profesionalno umrežavanje?
- Koji su benefiti profesionalnog umrežavanja ?
- Za što je ključno profesionalno umrežavanje?
- Tko sve ima korist od profesionalnog umrežavanja ?

Facebook tematske grupe - online zajednica koja uči
- Iskustvo administratora
- Kako funkcioniraju tematske Facebook grupe?
- Razmjena znanja unutar Facebook grupe
- Pravila ponašanja unutar grupe
- Zašto je Facebook grupa dobar alat za razmjenu znanja i iskustava
- Kome sve služi tematska Facebook grupa?

Okrugli stol

Nakon edukacije održat će se okrugli stol na temu online zajednica učenja. Sudionice okruglog stola su: Valentina Koprivnjak, Ivana Dumbović Žužić, Edita Rogulj, Andreja Koridić i Mihaela Milharčić.

Ivana Dumbović Žužić, FB grupa Pedagozi
Ivana Dumbović Žužić visoku stručnu spremu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završivši dvopredmetni studij pedagogije i sociologije te stekla zvanje profesora pedagogije i sociologije /diplomirani sociolog. U Hrvatskom školskom muzeju radi već 19 godina na mjestu muzejskog pedagoga. Tijekom višegodišnjeg rada izvela je više od 1000 muzejskih radionica u Hrvatskom školskom muzeju i izvan njega (u različitim odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama i sl.). Osmislila je nove koncepcije muzejskih radionica Pišemo krasopisom, Stara matematika i Ženski ručni rad te uvela nove poput Geometrijske zabavice, Quilling i dr.  U 2015. godini na osnovu dosadašnjeg rada stekla je zvanje višeg muzejskog pedagoga (višeg kustosa pedagoga).Od 2004. godine vodi program vezan za sudjelovanje/ posredovanje Hrvatskog školskog muzeja u organizaciji dječjih međunarodnih likovnih natječaja u Republici Češkoj i Japanu.

Grupa Pedagozi kreirana je 2009. godine s željom profesionalnog okupljanja pedagoga različitog profila (pedagoga, profesora, učitelja, odgojitelja – dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, posebnih odgojno-obrazovnih ustanova, muzeja i dr.) unutar Hrvatske i izvan nje. Grupa okuplja do sada 828 članova. Članovi imaju priliku objavljivati i dijeliti informacije vezane uz struku radi informiranja, unapređivanja i profesionalnog razvoja. 

Edita Rogulj, Digitalna inteligencija suvremenog odgojitelja DQ
Profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za pedagogiju i didaktiku, područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Znanstveni interes usmjeren je na implementiranje informacijsko i komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovni proces. Naglašavajući važnost sinergije između aktivnosti u realnom i virtualnom okružju.

Facebook grupa Digitalna inteligencija suvremenog odgojitelja DQ želi biti mjesto izvora informacija, dijaloga za odgojitelje te njihovog povezivanja u zajedničkim aktivnostima i projektima.

Andreja Kordić i Mihaela Milharčić, Svaki je vrtić jedinstven prostor
Andreja Kordić magistra  je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zaposlena je u Samoboru u DV Izvor. Uskoro završava edukaciju iz likovne kulture te planira pokretanje odgojne skupine s pojačanim likovnim programom. 

Mihaela Milharčić odgojiteljica je koja je nakon 12 godina rada u dječjem vrtiću krenula u proces otvaranja svojeg vlastitog jedinstvenog prostora u Zaprešiću. 

Svaki je vrtić jedinstven prostor Facebook je grupa koja istražuje prostorno-materijalni kontekst dječjeg vrtića i potiče uzajamno dijeljenje ideja i rješenja za oblikovanje vrtićkih soba dnevnog boravka, ali i ostalih prostora. Trenutno broji više od 8000 članova.

Bazirat ćemo se na pozitivnim stranama kritičkog prijateljstva, no spomenut će se i izazovi koje nosi sa sobom. Komunikacija i povjerenje su bitne stavke kritičkog prijateljstva te ćemo se pri kraju edukacije osvrnuti na to kako reći i primiti povratnu informaciju kritičkog prijatelja.  

Iva Baldo Karlić

Stručni suradnik pedagog i profesor filozofije, zaposlena u dječjem vrtiću na radnom mjestu pedagoga. Promovirana u zvanje stručnog suradnika mentora. Aktivna je voditeljica programa za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno. Redovito prezentira svoj rad javnosti te drži predavanja i radionice za sustručnjake na lokalnoj, ali i državnoj razini.  

Više o edukaciji


Edukacija će započeti kratkim teorijskim uvodom o kritičkom prijateljstvu. Naglasak će biti stavljen na pedagoga kao kritičkog prijatelja te koje su njegove uloge u kritičkom prijateljstvu. Nešto više će biti riječi o refleksivnoj praksi - što je, kako se provodi, što sve može biti baza za rad u refleksivnoj grupi. Posvetit ćemo se i radu zajednica učenja, čijih su refleksije dio. Navest će se elementi i koraci u radu zajednica učenja te dati kraći prikaz iz vlastite prakse. Bazirat ćemo se na pozitivnim stranama kritičkog prijateljstva, no spomenut će se i izazovi koje nosi sa sobom. Komunikacija i povjerenje su bitne stavke kritičkog prijateljstva te ćemo se pri kraju edukacije osvrnuti na to kako reći i primiti povratnu informaciju kritičkog prijatelja.

SADRŽAJ EDUKACIJE

Teorijski uvod
- Definicija kritičkog prijateljstva
- Osnovne karakteristike suradnje kritičkog prijateljstva

Pedagog kao kritički prijatelj
- Uloge pedagoga u odnosu prema odgajateljima u domeni unapređivanja profesionalnog i osobnog razvoja
- Izazovi s kojima se pedagog - kritički prijatelj susreće

Refleksije u vrtiću
- Video dokumentacija kao baza za rad refleksivne grupe
- Mogućnosti rada refleksivne grupe: komunikacija, prostorno-materijalni kontekst, projektni način učenja
- Check liste - ‘’šalabahter’’ ostvarenosti
- Ciklički proces

Zajednice učenja unutar ustanove
- Elementi i koraci zajednica učenja
- Refleksija kao dio zajednica učenja
- Primjeri iz vlastite prakse

Dobrobiti kritičkog prijateljstva

Kako reći i kako se nositi sa povratnom informacijom
- Načela davanja povratne informacije
- Kako primiti povratnu informaciju
- Naglasiti važnost otvorene i iskrene komunikacije

U ovoj edukaciji osvrnut ćemo se na ulogu supervizije u odgojno – obrazovnoj praksi vrtića i škola, razmotriti kako nam supervizija može postati „najbolji prijatelj“ u profesionalnom razvoju te potaknuti na promišljanja i djelovanja koja odgojitelje i učitelje transformiraju u refleksivne praktičare. 

Valentina Bolčević Novak

Valentina Bolčević Novak završila je dvopredmetni studij pedagogije i filozofije na filozofskom fakultetu u Rijeci. Zaposlena je kao pedagoginja u DV Bambi Novi Marof. (Su)autorica je nekoliko stručnih članaka na temu kritičkog mišljenja, vrijednosti i mentalnog zdravlja djece. UNICEF-ov je mentor u programu UPSHIFT, educirani 3P mentor u okviru programa PoMoZi Da; završila je i edukaciju za Play Attention (PA) trenera.

Više o edukaciji


Suvremeno obrazovanje odgojitelja i učitelja uključuje stjecanje kompetencija koje će im kao profesionalcima omogućiti istraživanje pristupa koje primjenjuju i razvijaju u svojoj praksi. Slika suvremenog praktičara u vrtiću i školi podrazumijeva pojedinca koji kontinuirano uči, motiviran je istražiti ono što ne zna te pronalazi različite modele unaprjeđenja svojeg profesionalnog djelovanja. Jedan od instrumenata koji u tome ima značajnu ulogu je pedagoška supervizija, čija je svrha osposobljavanje za refleksiju vlastite prakse, istraživanje praktičnog rada i transformaciju profesionalnog djelovanja. U ovoj edukaciji osvrnut ćemo se na ulogu supervizije u odgojno – obrazovnoj praksi vrtića i škola, razmotriti kako nam supervizija može postati „najbolji prijatelj“ u profesionalnom razvoju te potaknuti na promišljanja i djelovanja koja odgojitelje i učitelje transformiraju u refleksivne praktičare. 

Organizacijsko pamćenje i zadržavanje znanja dio je sveobuhvatne materije o organizacijama koje uče. Znati kako steći znanje je izuzetno važno za opstanak i razvoj organizacije, ali nemalo važan faktor je kako znanje koje su vaši zaposleni stekli zadržati u organizaciji kako bi od njega i cjelokupni sustav imao benefit kao takav. U ovoj edukaciji pozabavit ćemo se temeljnim odrednicama organizacijskog pamćenja  i zadržavanja znanja te dati neke primjere i tehnike koje mogu pomoći u boljem zadržavanju znanja u organizacijama. 

Ratka Jurković

Ratka Jurković, direktorica Svan consulting-a. Završila je ekonomski fakultet u Zagrebu te magisterij u Norveškoj i na Oxfordu. U poduzetničkim vodama je više od 25 godina, usvajajući prva poduzetnička iskustva još kao tinejdžerica u obiteljskoj tvrtki svojeg oca, što je kasnije rezultiralo i  stvaranjem vlastitog konzultantskog biznisa.  Posjeduje višegodišnje konzultantsko iskustvo iz područja „mekih“ menadžerskih vještina (tehnike donošenja odluka u organizacijama, vođenje sastanaka, poslovno vođenje, motivacija zaposlenika, timski rad i grupna dinamika) za hrvatske tvrtke i javne institucije.

Uz konzultantsku djelatnost, radi na međunarodnim i domaćim projektima, izvodi „train the trainers“ programe i individualni coaching za menadžere i poduzetnike.  Radi kao predavačica na hrvatskim i gostujući predavač na stranim sveučilištima te poslovnim školama (Norveška, Belgija, Nizozemska, Njemačka, Latvija) gdje predaje poslovnu etiku, ekonomiju, poslovno vođenje i multikulturnu komunikaciju. Autorica je i koautorica  više knjiga i priručnika iz područja poduzetništva, menadžmenta, donošenja odluka i komunikacijskih vještina. Objavljuje stručne članke u vodećim hrvatskim poslovnim časopisima kao što su Poslovni savjetnik, Lider, Poslovni dnevnik, Business.hr. 

Više o edukaciji

Organizacijsko pamćenje i zadržavanje znanja dio je sveobuhvatne materije o organizacijama koje uče. Znati kako steći znanje je izuzetno važno za opstanak i razvoj organizacije, ali nemalo važan faktor je kako znanje koje su vaši zaposleni stekli zadržati u organizaciji kako bi od njega i cjelokupni sustav imao benefit kao takav. U ovoj edukaciji pozabavit ćemo se temeljnim odrednicama organizacijskog pamćenja  i zadržavanja znanja te dati neke primjere i tehnike koje mogu pomoći u boljem zadržavanju znanja u organizacijama. 

SADRŽAJ EDUKACIJE:
- Što je organizacijsko pamćenje, kako organizacije pamte i zadržavaju znanje
- Različiti aspekti i klasifikacija znanjaUpravljanje strukturama zadržavanja znanja – modeli
- Kako organizacije zadržavaju znanje? – važnost organizacijske kulture, komunikacije, IT tehnologije,  regulatornih tijela i individualnog iskustva i stjecanja znanja
- Primjer iz prakse

Na ovoj edukaciji govorimo o ključnom konceptu profesionalnog identiteta - percepciji sebe unutar profesionalne uloge. Cilj je produbiti razumijevanje ovog pojma, raspravljati o njegovoj važnosti te pružiti praktične strategije za razvijanje snažnog profesionalnog identiteta.

Marija Smuda Đurić

Marija je doktorirala u području didaktike, a trenutno radi kao manager na Internacionalnom fakultetu primijenjenih znanosti i kao konzultant u Internacionalnom odjelu zaistraživanje višejezičnosti u Münchenu. U svojoj karijeri u domeni obrazovanja radila jekao mentorica učiteljima pripravnicima te voditeljica županijskih vijeća gdje je usmjeravala buduće i iskusne edukatore u implementiranju obrazovnih strategija i metoda te istraživanju i razvijanju svojih profesionalnih identiteta. Uz edukacije i seminare, vrijeme provodi pišući blog o učenju i razvoju profesionalaca i učenika - www.marijasmudaduric.com.

Više o edukaciji


Sudionici će dublje shvatiti svoje profesionalne identitete i ključnu ulogu koju ti identiteti igraju u njihovim karijerama. Usvojit će praktične strategije za razvoj svojih profesionalnih identiteta, što može dovesti do većeg zadovoljstva poslom, poboljšanih profesionalnih odnosa i poboljšanog napredovanja u karijeri. Osim toga, ovo razumijevanje može također pomoći u usklađivanju s kulturom organizacije i osobnim vrijednostima, što dovodi do ispunjenijeg radnog života. Edukacija nudi zanimljivu kombinaciju teorije, praktičnih aktivnosti i grupnih rasprava, čineći je vrijednim iskustvom učenja za svakoga tko želi razumjeti, istraživati i razvijati svoj profesionalni identitet.

SADRŽAJ EDUKACIJE:

Definiranje profesionalnog identiteta
-
Prikazujemo profesionalni identitet kroz njegove osnovne komponente: osobne karakteristike, kompetencije, vrijednosti i kulturu.

Razumijevanje teorija profesionalnog identiteta: istražujemo četiri ključne teorije koje objašnjavaju kako se profesionalni identiteti formiraju i evoluiraju tijekom vremena.

Važnost Profesionalnog Identiteta na radnom mjestu: raspravljamo o utjecaju profesionalnog identiteta na napredovanje u karijeri, zadovoljstvo poslom i odnose na radnom mjestu.

Samorefleksija: promišljamo o svojim profesionalnim identitetima, istražujući kako osobne karakteristike, kompetencije, vrijednosti i kultura oblikuju percepciju sebe u svojim profesionalnim ulogama.

Strategije za razvoj profesionalnog identiteta: predstavljamo pet praktičnih strategija za razvijanje i jačanje profesionalnog identiteta, pružajući primjere iz stvarnog svijeta za svaku.

U sklopu edukacije saznat ćete kako kreirati i ispuniti LinkedIn profil te koje su prednosti korištenja ove društvene mreže u poslovnom svijetu. Naučit ćete i koje su tipične greške u postavljanju profila. Konkretni primjeri iz prakse pomoći će vam u kvalitetnijem predstavljanju u svijetu rada i profesionalne zajednice. Nadalje, naučit ćete kako pomoću vizualnog sadržaja izgraditi prepoznatljivost te kako izgraditi virtualnu zajednicu.

Ivana Jaković

Formalno obrazovanje stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla titulu magistre ekonomije na diplomskom studiju smjera Marketing. Dodatno se usavršavala u sklopu programa cjeloživotnog obrazovanja iz područja Internet marketinga i brendiranja. Vlasnica je obrta Victus u sklopu kojeg se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja digitalnog marketinga s naglaskom na promociju poslovanja putem društvenih mreža. Također odrađuje poslove koji su vezani uz edukaciju, dizajn i promidžbu. Odslušala je niz radionica iz područja digitalnog marketinga za poduzetnike u sklopu projekta „Društveno-poduzetnička koshnica“ čiji je cilj doprinijeti jačanju društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Više o edukaciji


U sklopu prvog dijela edukacije „LinkedIn za odgojno-obrazovne djelatnike“ saznat ćete kako kreirati i ispuniti LinkedIn profil te koje su prednosti korištenja ove društvene mreže u poslovnom svijetu. Osim što ćete saznati tko su korisnici ove društvene mreže i na koji način možete ostvariti suradnju s njima, naučit ćete i koje su tipične greške u postavljanju profila.
U drugom dijelu edukacije konkretni primjeri iz prakse pomoći će vam u kvalitetnijem predstavljanju u svijetu rada i profesionalne zajednice. Nadalje, naučit ćete kako pomoću vizualnog sadržaja izgraditi prepoznatljivost te kako izgraditi virtualnu zajednicu.


SADRŽAJ EDUKACIJE:

1. dio edukacije:
- Osnovne postavke LinkedIn profila
- Tko su korisnici LinkedIn mreže?
- Na što treba paziti prilikom ispunjavanja LinkedIn profila?
- Koje su prednosti korištenja LinkedIn mreže?

2. dio edukacije:
- Konkretni primjeri iz prakse
- Savjeti koji će vam pomoći u kreiranju sadržaja
- Kako uz pomoć vizualnog sadržaja izgraditi prepoznatljivost?
- Kako se predstaviti  putem LinkedIn mreže?
- Kako izgraditi virtualnu zajednicu?