PRIRUČNIK RAZVOJNA RAKETA

Aktivnosti i materijali

U priručniku su opisane aktivnosti svemirske tematike koje se mogu provoditi u radu s djecom ili ih roditelji mogu koristiti kao aktivnosti za druženje, igru i poticanje razvoja!
Idući nadograđeni priručnik ''Razvojna raketa'' izlazi u veljači, prije novog edukativnog programa u ožujku!

Preuzmite priručnik

Razvojna raketa - PRIJAVA